Rezoluție Consiliul Național al Rectorilor Tîrgu Mureș

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Consiliul Național al Rectorilor s-a reunit, în perioada 7-9 octombrie 2016, în ședință de lucru, în Centrul
Universitar Tîrgu Mureș. Alături de cele 70 de universități prezente s-au aflat Ministrul Educației Naționale și
Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, Consilierul de Stat – Președinția României, Ligia Deca, precum și
reprezentanți ai tuturor organismelor și instituțiilor implicate în învățământul superior.
În contextul acumulărilor și diversificării pieței educaționale europene și globale, CNR își asumă necesitatea
creșterii performanței și competitivității sistemului național de învățământ superior și cercetare științifică, prin adoptarea unor măsuri ce vizeză:

 1. Aplicarea principiilor învățământului centrat pe student, în toate componentele vieții universitare, de la
  condiții de viață și studiu adecvate, până la programe de studii moderne și relevante, implicarea în activități de
  cercetare științifică de vârf și asigurarea consilierii profesionale, în vederea orientării în carieră și a reducerii abandonului universitar.
 2. Susținerea unor creșteri bugetare anuale succesive de 13%, care până în anul 2020 să genereze un procent de
  6% din PIB alocat educației. În mod similar, aceeași creștere succesivă anuală de 35% alocată cercetării, care în
  anul 2020 va atinge un procent de 1% din PIB-fonduri publice. O astfel de măsură, ar aduce pentru anul 2017
  un procent de 4,2% din PIB pentru educație și 0,42% din PIB pentru cercetare.
 3. Susținerea aplicării legii educației în sensul finanțării pe cicluri de studii universitare, pentru a asigura
  calitatea, predictibilitatea și sustenabilitatea sistemului de învățămant superior.
 4. Regândirea modului de distribuire a locurilor bugetate, prin corelarea cu strategiile naționale și cerințele
  economice de dezvoltare a României.
 5. Clasificarea instituțiilor de învățământ superior și ierarhizarea programelor de studii, pe baza unei metodologii care să asigure obiectivitatea, transparența și relevanța procesului.
 6. Necesitatea evaluării școlilor doctorale pe domenii, cu existența imperativă a unei componente internaționale
  și necesitatea evaluării modului de acordare a titlurilor de doctor.
 7. Analiza publică a noilor standarde minimale CNATDCU pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul
  superior și a gradelor profesionale de cercetare – dezvoltare, cu consultarea universităților în acest proces de
  analiză publică și aplicarea oricăror modificări, cel mai devreme începând cu anul universitar 2017 – 2018.
 8. Organizarea programelor de formare la nivelurile 6, 7 și 8 de calificare, corespunzătoare ciclurilor de licență, masterat și doctorat, prin programe de studii de formare pe tot parcursul vieții, să se realizeze în exclusivitate în universități, conform practicilor europene, cu aplicarea unui sistem adecvat de asigurare a calității.
 9. Regândirea sistemului de avansare în cariera didactică, inclusiv prin luarea în considerare a promovării pe post conform practicilor internaționale, concomitent cu asigurarea unui cadru adecvat de pregătire pedagogică.
 10. Reglementarea financiară a modului de derulare a cercetării științifice în instituțiile de învățământ superior,
  prin susținerea bugetară a pozițiilor de cercetători în universități și prin asigurarea și utilizarea competitivă a
  finanțării naționale și europene pentru cercetare.
 11. Păstrarea clinicilor medicale universitare în coordonarea instituțiilor de învățământ superior de profil, ca
  principală bază de formare practică a studenților, rezidenților și a specialiștilor, dar și ca o garanție a
  excelenței în activitatea acestora. In acest sens, reprezentanții învățământului superior medical își exprimă
  dezacordul referitor la proiectul OUG de modificare a Legii 95/2006 și solicită să fie consultate cu privire la
  modificările ce vizează conducerea secțiilor clinice și activitatea din centrele universitare medicale.
 12. Susținerea sportului universitar de masă și a celui de performanță în universități.

Abonează-te la newsletter

Primește cele mai noi știri despre UVT

Mai multe

Ai o întrebare?

Nu ezita să ne scrii!